DOKUMENTI

JAVNE OBJAVE I POZIVIJAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U DV PETAR PAN SATNICA ĐAKOVAČKA I PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

OBRASCI ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ 2022./2023.Javni poziv za upis djece u program predškole 2021/2022Javna objava upisa djece u DV Petar Pan Satnica Đakovačka 2021/2022Javna objava upisa djece u DV Petar Pan Satnica ĐakovačkaJavni poziv za upis djece u program predškoleOBRASCI ZA UPIS DJETETA U VRTIĆZahtjev za upis djeteta u vrtić:Inicijalni upitnik:Izjava o članovima zajedničkog kućanstva:Izjava roditelja:Izjava roditelja skrbnika (rastavljeni roditelji):Zakon o zaštiti osobnih podataka:Izjava roditelja o prebivalištu djeteta:
DOKUMENTI USTANOVE

Kurikulum vrtića 2022./2023.Godišnji plan i program rada vrtića – 2022./2023.Statut DV Petar Pan Satnica ĐakovačkaPravilnik o kućnom reduPravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Petar Pan Satnica ĐakovačkaPravilnik o upisu djece u DV Petar Pan Satnica Đakovačka
ZAKONI I PRAVILNICI PREDŠKOLSKOG ODGOJA:Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju:Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe:Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole:Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje:IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTIPROCEDURA NAPLATE PRIHODA DV PETARN PANPROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU:PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA:PROCEDURA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA:PROCEDURA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI:FINANCIJSKO POSLOVANJEPrijedlog financijskog plana za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinuOdluka o usvajanju financijskog plana za 2021. godinuFinancijsko izvješće za 2020. godinu