DOKUMENTI

JAVNE OBJAVE I POZIVI



Javni poziv za upis djece u program predškole 2021/2022



Javna objava upisa djece u DV Petar Pan Satnica Đakovačka 2021/2022



Javna objava upisa djece u DV Petar Pan Satnica Đakovačka



Javni poziv za upis djece u program predškole



OBRASCI ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ



Zahtjev za upis djeteta u vrtić:



Inicijalni upitnik:



Izjava o članovima zajedničkog kućanstva:



Izjava roditelja:



Izjava roditelja skrbnika (rastavljeni roditelji):



Zakon o zaštiti osobnih podataka:



Izjava roditelja o prebivalištu djeteta:




DOKUMENTI USTANOVE

Kurikulum vrtića 2020./2021.



Godišnji plan i program rada vrtića – 2020./2021.



Statut DV Petar Pan Satnica Đakovačka



Pravilnik o kućnom redu



Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Petar Pan Satnica Đakovačka



Pravilnik o upisu djece u DV Petar Pan Satnica Đakovačka




ZAKONI I PRAVILNICI PREDŠKOLSKOG ODGOJA:



Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju:



Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe:



Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole:



Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje:



IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI



PROCEDURA NAPLATE PRIHODA DV PETARN PAN



PROCEDURA O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU:



PROCEDURA O IZDAVANJU I OBRAČUNU NALOGA:



PROCEDURA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA:



PROCEDURA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI:



FINANCIJSKO POSLOVANJE



Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu



Odluka o usvajanju financijskog plana za 2021. godinu



Financijsko izvješće za 2020. godinu